| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Organización e funcionamento

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 8 months ago

UNHA BIBLIOTECA

DE TOD@S E PARA TOD@S

 

UNHA BIBLIOTECA

DE TOD@S E PARA TOD@S

 

Dos órganos da BE e das súas  funcións 

 

 

 

Dos documentos organizativos da biblioteca

 

 

Cuestionarios de avaliación dirixidos ao alumnado e profesorado

 

CDU e sinalización

 

Horarios

 

Espazo

 

 

Integrantes do equipo da Biblioteca:

 

 

 

 

 

  •  

 

       Gifs ANimados Flechas (105) PRINCIPAL

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.