| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

O noso proxecto

Page history last edited by Bibliomanía 13 years, 7 months ago

 

Ler para crecer autonomamente  

 

No curso 2006-07 a  Biblioteca do  IES de Sanxenxo entrou a formar parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares convocado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galicia cun proxecto titulado

Ler para crecer autonomamente.

Como o seu título indica, a LECTURA e a AUTONOMÍA son os seus  pilares básicos. A nosa pretensión era entón e sigue sendo agora formar lectores competentes e educalos na responsabilidade e no compromiso cara a unha maior autonomía no seu proceso de aprendizaxe e no desenrolo máximo da súas capacidades. 

 

 

Somos conscientes de que a biblioteca por si soa non resolve todos os problemas que xustifican a necesidade do seu funcionamento e da súa mellora, pero si queremos que o profesorado, o alumnado e todo usuario poida  atopar  nela  un  estímulo  para a súa formación permanente.

 

 

 

 

            Gifs ANimados Flechas (105)PRINCIPAL 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.