| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

O noso proxecto

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 11 months ago

 

Ler para crecer autonomamente  

 

No curso 2006-07 a  Biblioteca do  IES de Sanxenxo entrou a formar parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares convocado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galicia cun proxecto titulado

Ler para crecer autonomamente.

Como o seu título indica, a LECTURA e a AUTONOMÍA son os seus  pilares básicos. A nosa pretensión era entón e sigue sendo agora formar lectores competentes e educalos na responsabilidade e no compromiso cara a unha maior autonomía no seu proceso de aprendizaxe e no desenrolo máximo da súas capacidades. 

 

 

Somos conscientes de que a biblioteca por si soa non resolve todos os problemas que xustifican a necesidade do seu funcionamento e da súa mellora, pero si queremos que o profesorado, o alumnado e todo usuario poida  atopar  nela  un  estímulo  para a súa formación permanente.

 

 

 

 

            Gifs ANimados Flechas (105)PRINCIPAL 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.