| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Maletas

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 8 months ago

 

Adiviña, adiviña...

 

Unha casa que ten mil portas que se abren a mil camiños que dan a mil cruceiros

polos que se vai a mil mundos nos que hai mil tempos para ser mil persoas distintas e poder vivir mil vidas dentro de mil casas que caben nunha casa...

 

Que casa é?

A casa na que se le.

                                                                                                                                                                               CÁNDIDO PAZÓ

 

 

  Maletas para as familias.: con todo tipo de lecturas para compartir. A maleta inclúe unha carta dirixida as familias e un caderno para as suxestións.

 

Os obxectivos que se perseguen con esta actividade son :

 

 

 

  • Contibuir á toma de conciencia do importante papel que ten a familia no fomento da lectura.
  • Favorecer o desenvolvemento do hábito lector.
  • Dar a coñecer diversos tipos de documentos en distintos soportes que están dispoñibles na Biblioteca do centro e que se poden adquirir en préstamo.

 

 

 

 

Gifs ANimados Flechas (105) PRINCIPAL 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.