Lecturas guiadas


 

 

Abonda una voz Dun narrador, cun feixe de ilustracións unidas por un fio condutor, Devota recomendación coa dunha obra o, especialmente, coa lectura Dun bo libro, unha persoa para que inicie o tu itinerario lector.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  PEP MOLIST

 

 

Lecturas guiadas PARA A FORMACIÓN LITERARIA DA COMPETENCIA, Recomendadas polos Departamentos en función de Linguas hacer nivel

educativo e que se poden atopar, a lo menos cinco exemplares das mesmas, disponibles na Biblioteca do Centro.

 

 

 

 

 

Ampliar informaciónAQUÍ.