| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lecturas guiadas

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 10 months ago

 

 

Abonda una voz Dun narrador, cun feixe de ilustracións unidas por un fio condutor, Devota recomendación coa dunha obra o, especialmente, coa lectura Dun bo libro, unha persoa para que inicie o tu itinerario lector.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  PEP MOLIST

 

 

Lecturas guiadas PARA A FORMACIÓN LITERARIA DA COMPETENCIA, Recomendadas polos Departamentos en función de Linguas hacer nivel

educativo e que se poden atopar, a lo menos cinco exemplares das mesmas, disponibles na Biblioteca do Centro.

 

  • Curso 2008-09.

 

 

 

 

Ampliar informaciónAQUÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.