| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Lecturas guiadas

Page history last edited by Bibliomanía 13 years, 7 months ago

 

 

Abonda una voz Dun narrador, cun feixe de ilustracións unidas por un fio condutor, Devota recomendación coa dunha obra o, especialmente, coa lectura Dun bo libro, unha persoa para que inicie o tu itinerario lector.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  PEP MOLIST

 

 

Lecturas guiadas PARA A FORMACIÓN LITERARIA DA COMPETENCIA, Recomendadas polos Departamentos en función de Linguas hacer nivel

educativo e que se poden atopar, a lo menos cinco exemplares das mesmas, disponibles na Biblioteca do Centro.

 

  • Curso 2008-09.

 

 

 

 

Ampliar informaciónAQUÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.