| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Guías e boletíns

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 6 months ago
 • Guías informativas:

 

2008 / 2009

 

 

2005 / 2006

 

 

 

 • Guías de lectura: (Lecturas extensivas)  Propostas para o tempo de ocio.

No mes de decembro para as vacacións de Nadal e no mes de xuño para as vacacións de verán ofrécesnse unha selección de libros, películas, teatro ou cine... para estas datas , unha vez recollidas as aportacións dos distintos Departamentos.

 

2008 / 2009

 

 

2007/08

 

 

2006/07

 

 

2005/06

 

 

 

 

 •   Boletín informativo HORA DE LER.

Ao comezo do curso escolar e dirixido especialmente ás familias para  informarlle da actividade e solicitar a súa implicación na educación da lectura e da súa importancia no contaxio da mesma.

 

2008/09

 

 

2007/08

 

 

2006/07

 

 

 

 •    Boletíns monográficos específicos de área. 

 

2008/09

 

 •    Lecturas recomendadas polo Departamento de Ciencias Naturais: Boletín 15

 

2007/08

 

 • Lecturas de alto riesgo: Departamento galego e castelá Boletín 8
 • Kilómetros de lectura. Literatura e deporte: Departamento de Ed. Física: BOLETÍN 10
 • Kilómetros de películas: Cine e deporte: Departamento de Ed. Física: BOLETÍN 11

 

 

 •  Boletíns  de autor.

 

2008/09

 

 

2007/08

 

2006/07

 

 • Encontro co autor: Agustín Fernández Paz, Boletín 6

 

2005/06

 

 

 

 •   Boletíns monográficos relacionados coas conmemoracións: 

 

2006/07

 

 • Monográfico sobre a Paz (30 xaneiro): Boletín 2
 • Monográfico sobre educación afectiva-sexual para secundaria (14 febreiro): Boletín 3

 

 

 

 

  Gifs ANimados Flechas (105)PRINCIPAL  

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.