| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Guías e boletíns

Page history last edited by Bibliomanía 13 years, 5 months ago
 • Guías informativas:

 

2008 / 2009

 

 

2005 / 2006

 

 

 

 • Guías de lectura: (Lecturas extensivas)  Propostas para o tempo de ocio.

No mes de decembro para as vacacións de Nadal e no mes de xuño para as vacacións de verán ofrécesnse unha selección de libros, películas, teatro ou cine... para estas datas , unha vez recollidas as aportacións dos distintos Departamentos.

 

2008 / 2009

 

 

2007/08

 

 

2006/07

 

 

2005/06

 

 

 

 

 •   Boletín informativo HORA DE LER.

Ao comezo do curso escolar e dirixido especialmente ás familias para  informarlle da actividade e solicitar a súa implicación na educación da lectura e da súa importancia no contaxio da mesma.

 

2008/09

 

 

2007/08

 

 

2006/07

 

 

 

 •    Boletíns monográficos específicos de área. 

 

2008/09

 

 •    Lecturas recomendadas polo Departamento de Ciencias Naturais: Boletín 15

 

2007/08

 

 • Lecturas de alto riesgo: Departamento galego e castelá Boletín 8
 • Kilómetros de lectura. Literatura e deporte: Departamento de Ed. Física: BOLETÍN 10
 • Kilómetros de películas: Cine e deporte: Departamento de Ed. Física: BOLETÍN 11

 

 

 •  Boletíns  de autor.

 

2008/09

 

 

2007/08

 

2006/07

 

 • Encontro co autor: Agustín Fernández Paz, Boletín 6

 

2005/06

 

 

 

 •   Boletíns monográficos relacionados coas conmemoracións: 

 

2006/07

 

 • Monográfico sobre a Paz (30 xaneiro): Boletín 2
 • Monográfico sobre educación afectiva-sexual para secundaria (14 febreiro): Boletín 3

 

 

 

 

  Gifs ANimados Flechas (105)PRINCIPAL  

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.