FrontPage


 

 

Ler para crecer autonomamente  

 

O tempo para ler é sempre tempo roubado. A lectura non forma parte da organización do tempo social; é, como o amor, unha maneira de ser. A cuestión non consiste en saber se teño tempo de ler ou non, senón se eu me permito ou non, a felicidade de ser lector.   DANIEL PENNAC

 

 

   

 Fotografías de Gregory Colbert