| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 7 months ago

 

 

Ler para crecer autonomamente  

 

O tempo para ler é sempre tempo roubado. A lectura non forma parte da organización do tempo social; é, como o amor, unha maneira de ser. A cuestión non consiste en saber se teño tempo de ler ou non, senón se eu me permito ou non, a felicidade de ser lector.   DANIEL PENNAC

 

 

   

 Fotografías de Gregory Colbert

                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.