| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Bibliomanía 14 years, 11 months ago

 

 

Ler para crecer autonomamente  

 

O tempo para ler é sempre tempo roubado. A lectura non forma parte da organización do tempo social; é, como o amor, unha maneira de ser. A cuestión non consiste en saber se teño tempo de ler ou non, senón se eu me permito ou non, a felicidade de ser lector.   DANIEL PENNAC

 

 

   

 Fotografías de Gregory Colbert

                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.