| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Familias

Page history last edited by Bibliomanía 13 years, 8 months ago

 

                                             Medrei bicando libros e pan.

                                                                         Salman Rushdie

 

O meu primeiro libro foi a memoria da miña nai e os meus primeiros contos tamén teñen que ver  cos relatos da miña nai, que me gustaban moito porque falaban da muller, da rebelión e dos problemas da vida.

                                                                                                               Manuel  Rivas

 

 

 

 

  • Maletas ás familias: lecturas para compartir

 

 

 

                                                           

 

 

  Gifs ANimados Flechas (105)PRINCIPAL 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.